Autistik o.s.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AUTISTIK BYLO ZALOŽENO V ROCE 1994, 

 je členem AUTISM-EUROPE  a Světové autistické organizace (WAO) .

 

 HLAVNÍ CÍLE 

 Ochrana práv občanů s autismem a jejich rodin 

Napomáhání realizace práva na vzdělání a výchovu takto postižených

 Vytváření podmínek pro snazší integraci postižených do společnosti

 

 Naši sponzoři